Campus Damwâld

Campus Damwâld ‘een groen voorbeeldproject’

 
DAMWALD - De realisatie van de Campus Damwâld is in een nieuwe fase beland. Potentiële bouwers kunnen zich sinds vrijdag via het online marktplein TenderNed aanmelden voor het ‘duurzame voorbeeldproject’.
Bij de bouw van de Campus Damwâld aan de Badhúswei hanteert de gemeente Dantumadiel een nieuwe vorm van aanbesteden. Dantumadiel is bij de Campus Damwâld afgestapt van de traditionele manier, waarbij bedrijven inschrijven op basis van bestekken. In plaats van deze klassieke methode daagt de lokale overheid ondernemingen uit een projectvisie in te dienen.
Met deze innovatieve aanbestedingsvorm - gebaseerd op het zogeheten BVP-principe (Best Value Procurement) - dienen de bouwers aan te geven hoe ze op duurzame wijze een project willen invullen. Dat gebeurt aan de hand van een serie voorwaarden die door de opdrachtgever zijn opgesteld. ,,De marktpartijen kunnen hun expertise maximaal inzetten en met eigen systemen en materialen aan de slag”, aldus wethouder Gerben Wiersma over de toegevoegde waarde van de nieuwe inkooptechniek. ,,De specialist laat je in zijn kracht. Deze heeft de kennis en kunde.”
In het geval van de Campus Damwâld hebben de bouwers - of een team van bedrijven - tot en met 13 maart de tijd om zich in te schrijven via TenderNed.nl. De Campus Damwâld omvat globaal een brede school (met drie basisscholen uit het dorp), een nieuwe sporthal en een herinrichting van het gebied bij de accommodatie. De inschrijvende partijen moeten aantonen dat het hele, rond de negen miljoen euro kostende project voor hun rekening kunnen nemen.
Na sluiting van de inschrijving kiest het college van b. en w. van Dantumadiel het bouwteam dat met de campus en de directe omgeving aan de slag mag. De bouwers gaan vervolgens in de zogeheten concretiseringsfase onder meer in gesprek met de participanten en de buurt, die volgens Wiersma continu goed geïnformeerd blijven. ,,Er is transparantie tijdens het gehele proces.” De uitwerking van de plannen moet eind 2018 uitmonden in een ontwerp. De verdere planning is dat in 2019 een daadwerkelijk begin wordt gemaakt met de werkzaamheden. Medio 2020 moet de Campus Damwâld een feit zijn.
De duurzame campus moet in meerdere opzichten een paradepaardje voor de omgeving worden, stelt wethouder Wiersma. ,,We willen trendsetter worden.” Het project is gestoeld op een viertal thema’s: sûn (gezond), grien (groen), skjin (schoon) en tûk (slim). Dantumadiel wil een toekomstbestendige accommodatie die flexibel kan reageren op veranderend gebruik (adaptieve bouw). Ook neemt de circulaire paragraaf een prominente plek in bij het project dat gasloos wordt. Wiersma: ,,Wij willen volop gebruik maken van de kansen die er liggen.”
Het is de bedoeling dat een nog op te richten stichting de bouwheer van het Damwâldster campusproject wordt. In de stichting komen vertegenwoordigers van de onderwijskoepels Roobol en PCBO Dantumadiel, het Badhús/De Blokkendoos (waarin een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal is gevestigd) en drie afgevaardigden vanuit het dorp. Het voormalige badhuis blijft bestaan en wordt geïntegreerd in de campus. Afbraak is onder andere om cultuur-historische redenen niet aan de orde. In Damwâld staat het laatste ‘badhús’ van Dantumadiel. Bovendien is er vrij recent nog geïnvesteerd in de accommodatie.
Twee van de hoofdgebruikers van de Campus Damwâld worden de plaatselijke basisscholen dr. J. Botkeskoalle, De Bron en De Fontein. De twee laatste christelijke scholen zullen samengaan als ze onderdak in de campus krijgen. De Botkeskoalle en De Bron/De Fontein zullen in het nieuwe gebouw zoveel mogelijk samenwerken, aldus de directeuren Alie Rienks en Trynke Dag. ,,Diverse ruimtes worden multifunctioneel. We gaan de brede school efficiënt gebruiken.” Ook zullen alle circa 450 kinderen spelen op hetzelfde plein.
De huidige onderkomens van de Botkeskoalle, De Bron en De Fontein voldoen niet maar aan de eisen van deze tijd. Rienks en Dag zijn al sinds september 2016 bezig met plannen voor nieuwe huisvesting. ,,Het is een lang traject.” De beide directeuren zijn zeer benieuwd wat het bouwteam eind dit jaar precies voor de scholen in petto heeft. ,,Wij willen blij verrast worden.” Rienks en Dag voorzien in velerlei opzichten een meerwaarde voor de brede school en de Campus Damwâld. ,,Zo zullen er allerhande verbindingen ontstaan, onder andere tussen kinderen en senioren. Dit wordt allemaal héél leuk.”
 
 
 

 

 

 

 

 
Alie Rienks, Gerben Wiersma en Trynke Dag (v.l.n.r.) kijken voor sporthal De Boppeslach naar een compilatie van schetsen die vorig jaar tijdens een inloopavond over het campusproject werden gemaakt. ,,Er zaten zeer bruikbare ideeën bij.” Foto: Gemeente Dantumadiel