Rol van de ouders

Als ouder mag u veel van ons verwachten, daarnaast verwachten wij ook van u als ouder dat:

 • U de leerplicht nakomt
 • De kinderen op tijd op school aanwezig zijn (8.25 uur)
 • De kinderen op tijd weer opgehaald worden
 • Bij ziekte of afwezigheid de school voor schooltijd op de hoogte stelt
 • U minimaal één keer per jaar het spreekuur bezoekt om over uw kind te spreken
 • U ons op de hoogte houdt van veranderingen thuis, dan kunnen we daar op school rekening mee houden.

Om er voor uw kind een fijne schooltijd van te maken hebben we uw hulp, inbreng en betrokkenheid hard nodig. Graag hebben we hulp als/bij: 

 • Leesouders
 • Rijden naar diverse activiteiten
 • Oud papier
 • Ouderraad
 • Medezeggenschapsraad
 • Hulp bij uitstapjes
 • Overblijven
 • Sportdagen en sporttoernooien
 • Schoolfeesten
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Versiering van de school

Voor incidentele klassenactiviteiten doen we een oproep via Social Schools.