Visie en identiteit

De afgelopen drie jaren hebben in het teken gestaan van de fusie tussen IBS Driezum en de Dr.J.Botkeskoalle. De beide medezeggenschapsraden zijn samen gevoegd . In de ouderraad hebben ouders van beide scholen zitting. Van de 16 leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn 13 leerlingen naar de nieuwe fusieschool gegaan. Van de leerkrachten gingen twee mee naar de fusieschool  waarvan 1 ondertussen naar een anders school gegaan is in het kader van mobiliteit.

Visie

Beide teams samen hebben de visie geformuleerd van de nieuwe fusieschool. Onze visie: We zijn een openbare school. Dit betekent o.a. dat:

  • onze school open staat voor iedereen , met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond
  • onze school elk kind en elke ouder recht geeft van spreken met respect voor de professionaliteit van onze leerkrachten en directie
  • onze school bij uitstek een school is met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

De ‘kleur’ van onze school wordt echter niet alleen bepaald door onze openbare ‘identiteit’. Er zijn nog veel meer zaken die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen. Hieronder vindt u de voor ons belangrijkste punten:

  • we zijn een school die ieder kind beschouwd als een uniek individu, die recht heeft op zijn eigen weg. We bieden zorg op maat en spelen dus in op de individuele verschillen tussen leerlingen
  • we zijn een school die een plek biedt aan die kinderen die op andere scholen tussen wal en schip dreigen te vallen
  • we bieden een goed en veilig klimaat waarin leerlingen zich thuis voelen en er sprake is van respect voor elkaar. Een klimaat waarin de leerlingen trots mogen zijn op zichzelf en anderen. We zijn een Vreedzame School
  • we bieden onderwijs dat er op gericht is dat leerlingen leren zelfstandig en zelfverantwoordelijk te werken we zijn een school die leerlingen leert samen te werken en hen voorbereidt op de wereld van morgen (21st Century Skills, Bouwen aan Ambitie)
  • we zijn een school die een inspirerende leeromgeving biedt voor leerlingen
  • we zijn een school met oog, oor en hart voor de kinderen en hun ouders
  • we zijn een school met teamleden die (van en met elkaar) willen blijven leren en open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen die het onderwijs nog beter maken (professionele cultuur)