Trije talige skoalle

Binnen Roobol wordt ernaar gestreefd dat alle scholen een gecertificeerde Trijetalige skoalle worden. Vorig jaar zijn wij begonnen met de invoering van Trije Talig onderwijs. Sinds dit schooljaar werken we met een nieuwe methode voor Frysk, de digitale opvolger van Studio F. Deze methode heet Spoar 8. In schooljaar 2016-2017 willen we gecertificeerd worden.

We hebben de hele week verdeeld in voertaaldagen. We hanteren hierbij de normen voor 3TS basis. Deze verdeling staat in een schema bij de lokaaldeur en in de klas hangt de vlag met de voertaal op het bord. Leerlingen worden niet gedwongen om de juiste voertaal te hanteren maar wel gestimuleerd.

Frysk: Voor scholen in Friesland is Fries een verplicht vak. Vanaf groep 3 staat het als apart vak vermeld op het lesrooster. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van het schooltelevisieprogramma “Wit Wat” en de bronnenmap van Studio F. In groep 4 wordt vooral veel gelezen met de boekjes van Lésbrêge. Vanaf groep 5 beschikken we over de methode “Spoar 8”. Ook maken we gebruik van Fryske schooltelevisie . Groep 8 maakt tevens het Afûk skoaleksamen aan het eind van het schooljaar. Dit schooljaar wordt daarnaast het volgsysteem voor Frysk Grip ingevoerd.

Engels: In onze huidige maatschappij is de Engelse taal steeds belangrijker. In groep 1,2, 3 en 4 gebruiken we de methode Groove.me. In de groepen 5 t/m 8 Take it Easy. In deze methode zit een digitale native speaker.