De mezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders, gekozen door en uit de ouders en twee leerkrachten, gekozen door het personeel.

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van onze school of het bestuur van ROOBOL te maken hebben. Ook is de MR overlegpartner van het schoolbestuur.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

  • May Rozendal (voorzitter)
  • Geoffrey Mc Campbell (secretaris)
  • Gerda Roorda

Personeelsgeleding

  • Renske de Boer
  • Jolien Zwiers
  • Esther Hiemstra (Aspirant lid)
  • Jozien Akkerman (Aspirant lid)
  • Alie Rienks (Adviserend lid)