De mezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders, gekozen door en uit de ouders en twee leerkrachten, gekozen door het personeel.

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van onze school of het bestuur van ROOBOL te maken hebben. Ook is de MR overlegpartner van het schoolbestuur.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

  • Geoffrey Mc Campbell (voorzitter)
  • Joke Talsma
  • Gerda Roorda(secretaris)

Personeelsgeleding

  • Jolien Zwiers
  • Esther Hiemstra 
  • Jozien Akkerman 
  • Tamara de Haan