De mezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders, gekozen door en uit de ouders en drie leerkrachten, gekozen door het personeel. De M.R. geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van onze school of het bestuur van ROOBOL te maken hebben. Tevens is de M.R. overlegpartner van het schoolbestuur.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

  • May Rozendal (voorzitter)
  • Geoffrey Mc Campbell (secretaris)
  • Gerda Roorda

Personeelsgeleding

  • Renske de Boer
  • Jolien Zwiers
  • Erik Lei