Oud Papier

Oud papier De OR van de Dr. J. Botkeskoalle zamelt oud papier in. De opbrengst wordt jaarlijks aan school geschonken. Op de zakelijke ouderavond wordt verteld waaraan dit geld besteed is. Het oud papier wordt door de ouders zelf naar de container gebracht. Deze staat op de onderstaande data bij transportbedrijf Feenstra aan de Achterweg 54. De data worden ook vermeld op de website en Social Schools. Tevens worden de data gedeeld op een flyer, die in december in het dorp wordt verspreid. Verzoek van de OR: “Wilt u het papier in de container opstapelen?”
Contactpersoon: Tine Feenstra (06-81423144) 

 

Data 2022Data 2023
24 t/m 27 augustus 202225 t/m 28 januari 2023
21 t/m 24 september 202222 t/m 25 februari 2023
26 t/m 29 oktober 202222 t/m 25 maart 2023
23 t/m 26 november 202226 t/m 29 april 2023
28 t/m 31 december 202224 t/m 27 mei 2023
 21 t/m 24 juni 2023
 26 t/m 29 juli 2023
 23 t/m 26 augustus 2023
 27 t/m 30 september 2023
 25 t/m 28 oktober 2023
 22 t/m 25 november 2023
 27 t/m 30 december 2023