Oud Papier

Oud papier De OR van de Dr. J. Botkeskoalle zamelt oud papier in. De opbrengst wordt jaarlijks aan school geschonken. Op de zakelijke ouderavond wordt verteld waaraan dit geld besteed is. Het oud papier wordt door de ouders zelf naar de container gebracht. Deze staat op de onderstaande data bij transportbedrijf Feenstra aan de Achterweg 54. De data worden ook vermeld op de website en Social Schools. Tevens worden de data gedeeld op een flyer, die in december in het dorp wordt verspreid. Verzoek van de OR: “Wilt u het papier in de container opstapelen?”
Contactpersoon: Tine Feenstra (06-81423144) 

 

Data 2022 Data 2023
24 t/m 27 augustus 2022 25 t/m 28 januari 2023
21 t/m 24 september 2022 22 t/m 25 februari 2023
26 t/m 29 oktober 2022 22 t/m 25 maart 2023
23 t/m 26 november 2022 26 t/m 29 april 2023
28 t/m 31 december 2022 24 t/m 27 mei 2023
  21 t/m 24 juni 2023
  26 t/m 29 juli 2023
  23 t/m 26 augustus 2023
  27 t/m 30 september 2023
  25 t/m 28 oktober 2023
  22 t/m 25 november 2023
  27 t/m 30 december 2023