Ouderraad

De OR is onmisbaar bij vele praktische schoolse activiteiten en de leden ondersteunen de school op vele gebieden. De OR wordt gekozen door ouders op de jaarlijkse avond voor ouders. De OR bestaat uit minimaal zes leden. Zij vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Bij deze vergaderingen is één leerkracht aanwezig en zij heeft een adviserende rol. In november organiseert de OR de jaarlijkse avond voor ouders. De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 per kind per jaar. (deze wordt in oktober geïnd) Op de “avond voor ouders” wordt financiële verantwoording over deze gelden afgelegd. De vrijwillige bijdrage is bestemd voor activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Zij worden dus niet door ministerie van OC&W vergoed, maar maken het onderwijs vaak wel aantrekkelijker voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, sprookje, Kerstfeest, schoolfeest, Pasen, feestelijke ouderavond, buitenschoolse activiteiten en museumbezoekjes. Voor leerlingen die niet aan de feesten meedoen (Jehova’s Getuigen) kan in overleg een aangepast bedrag gevraagd worden.

De OR bestaat uit de volgende personen

Oudergeleding:

  • Hennie Bruining (voorzitter)
  • Tineke van Kammen (penningmeester)
  • Sjoukje Pranger
  • Hepie Bouma
  • Baukje Kooistra
  • Marjan Stuivenvolt
  • Ingrid Wijnsma

Personeelsgeleding:

  • Elyse Vaartjes
  • Leontine Engelen
  • Anjo Schaaf