Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.

 

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:

De heer H. Dijkstra

voorzitter, remuneratiecommissie

Vacature

remuneratiecommissie

Mevrouw S.C. Westra-Bosch    

vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw W. van de Venn

commissie Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw O. de Vries

audit en financiële commissie

 

De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl